Forældre har betydning

Unge, der har aftaler om alkohol med deres forældre, drikker mindre end unge, der ikke har aftaler om alkohol med deres forældre. Unge lytter altså til forældrenes holdninger og forventninger – også selv-om det ikke altid virker sådan. Faktisk siger knap halvdelen af 15-25-årige, at de synes godt om, at deres forældre blander sig i, hvor meget alkohol de drikker. Og der er mange gode grunde til at udskyde unges alkoholdebut. Unge, der starter med at drikke i en tidlig alder, og som drikker meget i teenageårene, har en øget risiko for at drikke mere end andre senere i livet.

 Alkohol skader navnlig unges hjerner, som først er færdigudviklede omkring 20-års-alderen. Unges hjerner er derudover dårligere rustet end voksnes til at foretage selvkontrol og risikovurdering med alko-hol i blodet. Derfor kan et stort alkoholforbrug i ungdommen have konsekvenser både i form af ulykker, uønsket sex, vold, konflikter, nedsat indlæringsevne m.m.

Det kan du gøre som forælder

TAG STILLING

Afklar hvad din holdning er til dit barns forhold til alkohol. Hvornår synes du, at er det er ok, at dit barn begynder at drikke? 
Hvor meget må han/hun drikke, og i hvilke situationer?

 Når du selv er afklaret om din holdning, er det lettere at give klare svar.

Test dine alkoholdninger her

TAL SAMMEN

Tal med dit barn og oprethold en løbende dialog om alkohol. Hvilke erfaringer har dit barn med alkohol? Hvad er dine forventninger til, hvornår han/hun begynder at drikke, og hvor meget? Jo tydeligere du er i dine holdninger og forventninger til barnet – jo lettere er det for barnet at leve op til.

Er dit barn under 16 år, så prøv Den Virtuelle Teenager

Er dit barn 16+, så prøv spillet Dåseskjul

LAV AFTALER

Spørg og lyt til dit barns forventninger og ønsker ift. alkohol, fester og hjemkomsttider og lav aftaler. Unge, som har aftaler med deres forældre om alkohol, drikker mindre, end unge, der ikke har aftaler med deres forældre om alkohol.

Er dit barn under 16 år, så test din viden om unge og alkohol

Er dit barn 16+, så prøv Aftaletesten