Unge og alkohol

Danske unge drikker meget, og nogle begynder at eksperimentere med alkohol i en tidlig alder.


Sammenlignet med vores europæiske naboer, drikker danske unge større mængder alkohol og mere fuldskabsorienteret end andre unge.


56 % af de 15-16-årige danskere har drukket 5 genstande eller flere ved samme lejlighed mindst én gang den seneste måned. Det er mere end i noget andet europæisk land, hvor det tilsvarende gennemsnit er 35 %.Figuren viser andelen af 15-16-årige, der har drukket fem eller flere genstande ved samme lejlighed mindst én gang den seneste måned.
Kilde: ESPAD

Den gode nyhed

Alkoholdebutalderen stiger samtidig med, at alkoholforbruget er faldende blandt danske unge. Faktisk efterspørger mange unge en ny alkoholkultur. Nye tal viser, at over halvdelen af de 15-25-årige synes, at unge på deres egen alder drikker for meget. Skolen og forældre kan være med til at understøtte den positive udvikling i danske unges alkoholvaner ved at tage stilling, tale med unge og lave klare aftaler om unges alkoholforbrug.

Alkoholforbruget falder

På 12 år er andelen af 15-årige med et ugentligt alkoholforbrug mere end halveret. I 2002 havde 50 % af de 15-årige drenge et ugentligt alkoholforbrug, men i 2014 var det kun 21 %. For pigerne er andelen faldet fra 39 til 12 % fra år 2002 til 2014.

Flertalsmisforståelsen

2 ud af 3 danske unge tror, at deres jævnaldrende drikker mere end dem. Denne flertalsmisforståelse kan være med til at øge unges alkoholforbrug, fordi unge ofte indretter deres alkoholindtag efter, hvad de tror andre gør og forventer af dem. Se Thomas Skov undersøge flertalsmisforståelsen i nattelivet